Kosten van de huisartsenzorg

De reguliere zorg van de huisartsenpraktijk valt onder de basisverzekering. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners. Er hoeft voor deze zorg geen eigen risico of eigen bijdrage te worden betaald.

Als wij extra onderzoek aanvragen, zoals bijvoorbeeld foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u verwijzen naar een andere zorgaanbieder of medicatie toedienen (injecties) of voorschrijven, dan kan uw zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen, bijvoorbeeld via het eigen risico of de eigen bijdrage. Wij hebben geen zicht op de hoogte van het bedrag dat u uiteindelijk zult moeten voldoen. U wordt geadviseerd daarover altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan het zijn dat bepaalde zorg niet bij alle ziekenhuizen in de omgeving wordt vergoed. Doet u ook hierover altijd navraag bij uw zorgverzekeraar.