Over de praktijk

In 2015 heeft dr. Brouwer het pand aan de Dr. Willem Dreessingel 311 in Arnhem gekocht met als doel daarvan een toekomstbestendige huisartsenpraktijk te maken. Na voltooiing van de verbouwing van het pand is zij op 5 oktober 2015 van start gegaan met het bieden van patiëntenzorg. In 2018 is de maatschap Huisartsenpraktijk Brouwer & Truin opgericht en is dr. Brouwer geassocieerd met haar voordien vaste waarnemer dr. Truin.

Aanbod

De praktijk levert reguliere eerstelijns huisartsenzorg, waarbij de medewerkers de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) volgen.

Zorggebied

De praktijk richt zich primair op de wijk Rijkerswoerd (inclusief De Overmaat en Appelgaard) als zorggebied.

Afspraak

U bent op afspraak voor het spreekuur van harte welkom.

Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda door een dubbele afspraak te plannen. Eén afspraak is bedoeld voor één klacht.

MijnGezondheid.net: uw online huisartsendossier

De praktijk is aangesloten op MijnGezondheid.net. Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Alleen door van MijnGezondheid.net gebruik te maken, kunt u met de huisartsenpraktijk veilig communiceren en zijn uw gegevens beschermd met uw DigID.

Voor het gebruik van MijnGezondheid.net heeft u – naast een computer, tablet of smartphone met internetverbinding – een e-mailadres en DigID met SMS-functie of DigID-app nodig. Heeft u nog geen DigID, dan adviseren wij u die aan te vragen (DigID.nl). Voor u als patiënt is het gebruik van MijnGezondheid.net gratis. U betaalt vanzelfsprekend wel uw eigen internet/provider kosten.

Alle ingeschreven patiënten boven de 18 jaar met een bij ons bekend e-mailadres zijn door ons automatisch aangemeld voor het gebruik van MijnGezondheid.net. Alvorens MijnGezondheid.net daadwerkelijk kan worden gebruikt, dient u zelf uw account te activeren. Voor het activeren van uw account kunt u direct naar https://mijngezondheid.net (klik rechtsboven op ‘Inloggen’). Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over MijnGezondheid.net.

Mocht u constateren dat u niet bent aangemeld en wilt u gebruik maken van MijnGezondheid.net, neem dan contact op met een van onze doktersassistenten.

Digitale gegevensuitwisseling

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Door onze aansluiting op dit speciaal ontwikkelde en beveiligde netwerk kan een andere zorgverlener, zoals een dokter die u op de huisartsenpost ziet, een stukje van uw medische dossier inzien. Een zorgverlener mag uw gegevens echter alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En u moet daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Als u wilt dat andere zorgverleners uw medische gegevens kunnen inzien, dan kunt u toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl.

Praktijkaccreditatie

De praktijk beschikt sinds maart 2017 over het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitsstandaard voor huisartsen en dat we verantwoorde zorg op een hoog niveau leveren.

Driejaarlijks wordt gecontroleerd dat de praktijk voldoet aan de eisen van het keurmerk. De laatste controle heeft in 2019 plaatsgevonden. Deze is met goed gevolg afgerond. We zijn hier erg blij mee!

Tips en adviezen blijven van harte welkom om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Briefje van de dokter nodig

Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uw handicap.

Op www.verwijswijzerarnhem.nl kunt u lezen wie in welke gevallen om een verklaring kan worden gevraagd en wanneer u voor een verklaring bij uw huisarts terecht kunt. Meestal is geen verklaring van de huisarts nodig of mag de huisarts geen verklaring afgeven.

Overige mededelingen

In ons pand is een prikpost van het huisartsenlaboratorium (SHO) gevestigd. U kunt hier terecht voor bloedprikken en inleveren van kweeksetjes. Voor meer informatie, zoals over openingstijden, kunt u terecht op SHO.nl.